Read Best Ayrılık Sevdaya Dahil Author Attilâ İlhan – Vivefutbol.co

Amazing E Book, Ayr L K Sevdaya Dahil By Attil Lhan This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Ayr L K Sevdaya Dahil , Essay By Attil Lhan Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You


10 thoughts on “Ayrılık Sevdaya Dahil

 1. says:

  D n p yeniden kitaplar n okurken bir eyi fark ettim bana Attil lhan kadar sonbahar , k hissettiren bir air yok Niye b yle ben de bilmiyorum.


 2. says:

  Attila lhan n en sevdi im kitaplar ndan biri oldu


 3. says:

  Attila lhan ile tan mam niversite rencilik y llar mda oldu Tan makta ge kald ma ok hay fland m hat rl yorum Y l 2007 hava a r toprak a r yaprak a rsu tozlar ya yor st m ze zg rl m z yoksa yaln zl m z m d r s.78 imdi, onun bu kitab nda yeniden rencilik y llar mda ya ad m duygular hissettim O zaman da a rd m gibi Bu ne zengin bir d g c Her zaman d n r m Naz m Hikmet de a k iirleri yazd ama onun iirlerinde bir dava t n s vard Hep g r l g r ld Cemal S reya n n iirlerinde kendini hissettiren erotizm, romantizmi biraz g lgede b rak yordu Orhan Veli nin iirlerinde daha ok bir stanbul apk n n n hayali canlan yordu g z mde Oysa Attila lhan, bence a k iiri demek onun i i Onun ustal Kat l r m s n z bilmem ok a k iiri yaz ld ok g zel iirler yaz ld ama Attila lhan kadar beni etkileyen a k iiri okumad m Bu kitab al n ve Ayr l k Sevdaya Dahil iir dizisini okuyun Bence siz de etkileneceksiniz Vedat Sakman n o me hur bestesi, Zuhal Olcay n sesiyle kafan zda duydu unuz o ark nk ayr l k da sevd ya d hil nk ayr lanlar h l sevgili s.77 M.B.S cak bir Mersin ak am ndan sevgilerle.Bir soru Acaba neden toplu halde basmazlar ki Attila lhan iirlerini


 4. says:

  r zgar uzak karanl klara s rm y ld zlar mor k v lc mlar ge iyor da n k yaln zl mdan onu ok ar yorum onu ok ar yorum heryerinde v cudumun a r yan k s z lar bir yerlere y ld r m d yorum ayr l m z hissetti im an demirler eriyor h rs mdan


 5. says:

  Di er kitaplar na nazaran bu kitapta yaz lan iirler daha basit geldi Attila lhan n en b y k zelli i kelimelere derin manalar y kleyerek yazmakt r O tad alamad m Ayr l k Sevdaya Dair iiri ne kadar klasikle mi se de di er iirlerini be enmedim Sadece ben farkl y m Biraz dalg n ve uzak Bir hayli karamsar Biliyorsun imde kirli bir balon gibi b y yen bo lu un Tek bir sebebi var Senin yoklu un


 6. says:

  Baz iirlerden tam istedi im gibi bir hissiyat alamad m Ama yine de Attila lhan okumalar i in g zel bir ba lang yapt m d n yorum.


 7. says:

  Nas l i buHer yan na i ek ya m Erik a ac n nI k i inde y z yorNeresinden baksan G zlerin kama r


 8. says:

  tanr insan unuttu eytan vekil ne kadar yoksul ve plakg r n rse g r ns n a a laro kadar yak nd r ilkbahar nk ayr lman n da vah i bir tad var yle vah i bir tad ki dayan l r gibi de il nk ayr l k da sevdaya dahil nk ayr lanlar hala sevgilisanm t k ki ikimizyery z nde ancakbirbirimiz i in var zikimiz sanm t k kitek ki ilik bir yaln zl a bilerahat a s ar zhi yan lmam z her an d p d pkristal bir bardak gibituz par a k r lsak dah l i imizde o yanarda a z h l k pk z l g l mseyen sanki ate ten bir tebess m zehir zembereka k m z


 9. says:

  gel gel ber ki savm sal t n kaz s varsensiz ge en zaman hay t n kaz s yoknesim


 10. says:

  iir de erlendirmelerimi bende yaratt duyguya g re yap yorum Bu kitapta ne kan nerdeyse tek iir kitaba ad n veren iir.S78yaln zl k akmak ta gibi sertelmas gibi keskinne yan na d nsen bir yerin kesilirS95samur k rk n ok ar gibiintihar fikrini ok ad usulcaak am st o gen k zS11nas l da ula lmaz fakat g ndeliktiler